Leden 2009

Terry - cenka 0.4

7. ledna 2009 v 21:05 | Terry |  Terry

terry - cenka 0.3

4. ledna 2009 v 14:28 | miky |  Terry

dostihový koně

4. ledna 2009 v 14:27 | miky
Dostihy jsou dnes nejdůležitějším odvětvím chovu a využití koní. Na dostihy chodí nejvíc návštěvníků, reportáže z dostihů přinášejí rozhlas, televize i tisk, kolem dostihů se točí velké peníze. Ovšem není dostih jako dostih. Klasické rovinné dostihy, které mají zásadní chovatelský význam, jsou samozřejmě obsazovány pouze plnokrevníky, a to přesně určeného stáří. Běhají se již dostihy dvouletých, nejčastěji tříletých, ale i starších koní. Existují i zvláštní dostihy klusáků pod sedlem. Zcela zvláštním odvětvením jsou dostihy klusáků se sulkami; ve světě jsou organizovány dostihy pro normální, tzv. diagonální klusáky i pro mimochodníky. Dostihy se běhají na dráhách k tomu účelu zvlášť zřízených. Jednotlivé dostihy mají přísně vymezenou délku dráhy, přesné podmínky a nezřídka je určena i váha, kteoru kůň nese. Dostihoví koně jsou podrobeni zvláštnímu výcviku a připravují se vžd na určitý závod. I mezi závodními koňmi jsou specialisté na krátké nebo delší trati, koně, kterým vyhovují tvrdé dráhy, nebo naopak koně, pro něž je těžší, třeba rozmoklý terén výhodou. Při dostihu hraje velkou roli taktika a inteligence koně i jezdce.

Mustang

3. ledna 2009 v 21:53 | Terry |  Koně=plemena

Mustang

Popis

(Výška: v průměru se výška pohybuje mezi 135 až 150cm. Vůdci bývají vyšší než ostatní koně Zdivočelí domácí koně dorůstají dospělosti teprve po čtyřech až sedmi letech života. Na jaře a v létě rostou běžným tempem, ale na podzim a v zimě se růst téměř zastaví, neboť nemají tak velký přísun potravy. Za chladného počasí potřebují veškerou energii na udržení tělesné teploty. Liší se podle exteriéru a podle něj lze také mnohdy poznat, která pokrevní linie převládá. Některá stáda mají hodně znaků společných s quarter, jiná se podobají spíše plnokrevníkům, arabům nebo plemenu morgan. Rozmanité je také zbarvení. V některých stádech žijí hlavně skvrnití jedinci, jinde se vyskytují převážně hnědáci. Mustang má silné nohy, silnější než jaké najdeme u jiných koní. I kopyta jsou nadprůměrně silná, protože volně žijící kůň musí být schopen zvládnout bez podkov jakýkoli terén.

Využití

Zdivočelé koně samozřejmě nelze v pravém slova smyslu využívat tak jako ostatní plemena. Mustangy lze nicméně zkrotit a osedlat.

Stádo

Každé stádo má dva vůdce: klisnu a hřebce. V čele stáda je nejzkušenější klisna. Pokud stádo cválá, pohybuje se hřebec obvykle vzadu a dohlíží na to, aby všichni koně stačili tempu a žádný nevybočoval. Hřebec stádo chrání v případě nebezpečí - je připraven kdykoli vyrazit dopředu a s vetřelcem si poradit. Neustále je ve střehu, a ostatní tak mohou v klidu odpočívat a popást se. Mladí hřebci musejí stádo opustit, když dosáhnou věku dvou až tří let a mladé klisny jsou poprvé připraveny k páření. Tito mladí hřebci pak zakládají vlastní stáda, tzv. mládenecké skupiny. Tímto způsobem se příroda brání páření příbuzných jedinců.
Azteca

3. ledna 2009 v 21:23 | Terry |  Koně=plemena
Azteca
Popis
Klisny mají středně velkou hlavu, zatím co u hřebců je hlava o poznání silnější, avšak štíhlá, elegantní s rovným, nebo mírně obloukovitým profilem. Oči jsou výrazné a živé, hříva nádherně načechraná. Hrudník je hluboký a široký, záď kratší a šikmá, nohy dobře osvalené, kopyta tvrdá a dobře tvarovaná. Srst bývá hedvábná.
Využití
Azteca má elegantní chody a vzhledem ke snadnému ovládání se hodí k drezúře. Využívá se hojně i k westernovému ježdění a někteří jedinci dosahují výborných výsledků i ve skákání.
Zbarvení
Povoleny jsou všechny barvy s výjimkou strakatých koní (se vzory typickými pro plemena paint a appaloosa) a albínů.
Výška
Výška je u aztéckých koní velmi důležitá. U dospělých klisen se pohybuje od 141 do 152 cm, u hřebců potom mezi 142 a 153 cm.Rudý drak

3. ledna 2009 v 21:04 | Terry


skokový koně

2. ledna 2009 v 2:39 | miky
U skokových koní nezáleží na původu, barvě, velikosti ani na robustnosti, ale pouze na schopnostech. Dobrý skokový kůň musí mít především chuť a odvahu skákat. Bez těchto vlastností nelze skokového koně vychovat, i kdyby měl sebelepší fyzické předpoklady. Je to jako u lidských sportovců. Důležitá je i samozřehmě i výchova. Skokový kůň musí být poslušný, bystrý, obratný, musí mít postřeh, rychlou reakci a také soutěživou povahu. Musí okamžitě uposlechnout pokynu a splnit ho přesně, jinak může může ksončit pádem. U Některých soutěží záleží na rychlosti, u jiných na schopnosti orientace a nkdy ro zhoduje jenom jenom síla odrazu silných zadních nohou. Předpokladem kariéry skokového koně je dokonalá stavba končetin a silná, ne však přetížená záď. Tělo musí být kompaktní, ale ne´é těžké. Pro skokové soutěže se velmi dobře hodí hannoverští a urští koně, chlemecký plavák atd.

terry - cenka 0.2

2. ledna 2009 v 2:38 | miky |  Terry